Mas fotos en Galeria Fotomovimiento

Barcelona, 24 de Julio de 2014

[CATALÀ]

Ja fa més de 66 anys que els palestins viuen en una vulneració sistemàtica dels seus drets humans i llibertats fonamentals. Israel, malgrat la seva aparença de país democràtic, no compleix mai les resolucions de les Nacions Unides i viola constantment la legalitat internacional. Ha pres al poble palestí les seves cases, les seves terres i la seva llibertat. I no s’atura. Des del 12 de juny, Israel ha augmentat les seves agressions. La campanya d’odi contra els àrabs s’ha transformat en una intensificació de l’ocupació a Cisjordània, on s’han escorcollat més de 2000 cases, s’han detingut més de 600 persones i se n’han matat 13._DSC1860

A Gaza, els bombardejos de l’operació “Marge Protector” ja han causat 4600 ferits i més de 732 víctimes mortals, de les quals més del 74% són civils, incloent-hi 147 criatures i 74 dones.

Mentrestant, però, amb la seva fermesa i la seva lluita, el poble palestí resisteix. Sobreviu a l’apartheid, la colonització, l’ocupació, les massacres i la neteja ètnica a les quals el sotmet Israel, un estat sionista, racista i assassí que s’enforteix amb la complicitat i l’ajuda dels Estats Units, de la Unió Europea i, també, de les nostres institucions i governs.

Davant d’aquesta situació, ens neguem a equiparar la responsabilitat de les parts en el conflicte. Al darrera hi ha un sol culpable: el projecte sionista de colonització i ocupació de Palestina. Ens neguem a ser còmplices de la massacre del poble palestí i advoquem per l’estratègia internacional no-violenta de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel, sol·licitada per la societat civil palestina.

Malgrat qualsevol alto el foc, la situació de fons continua i, per això, apostem per un procés de pau just, durador i digne. Per tant, exigim:
14554092220_2bdf283d9d_o
– Que les institucions catalanes, començant pel Govern, trenquin les seves relacions i acords amb les institucions israelianes còmplices de l’opressió del poble palestí.
– Que el Parlament de Catalunya rectifiqui la negació al dret d’autodeterminació del poble palestí.
– Que l’Ajuntament de Barcelona revoqui el seu agermanament amb Tel Aviv.

Saludem el poble palestí en resistència i li fem arribar la nostra solidaritat: no està sol i no l’oblidem! Convidem tothom a sumar-se a la campanya BDS i altres iniciatives de suport.

Visca Palestina Lliure.

Text, Manifest unitari
Fotografies de Mòni, Pedro, Xavi Ariza i Bru Aguiló

[CASTELLANO]

Ya hace más de 66 años que los palestinos viven en una vulneración sistemática de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Israel, a pesar de su apariencia de país democrático, no cumple nunca las resoluciones de las Naciones Unidas y viola constantemente la legalidad internacional. Ha tomado al pueblo palestino la sus casas, sus tierras y su libertad. Y no se detiene. Desde el 12 de junio, Israel ha aumentado sus agresiones. La campaña de odio contra los árabes se ha transformado en una intensificación de la ocupación en Cisjordania, donde se han registrado más de 2000 casas, se han detenido a más de 600 personas y se han matado 13.

En Gaza, los bombardeos de la operación «Margen Protector», ya han causado 4600 heridos y más de 732 víctimas mortales, de las cuales más del 74% son civiles, incluyendo 147 niños y 74 mujeres.

14760660913_abc7860d16_o
Mientras tanto, con su firmeza y su lucha, el pueblo palestino resiste. Sobrevive al apartheid, la colonización, la ocupación, las masacres y la limpieza étnica en las que le somete Israel, un estado sionista, racista y asesino que se fortalece con la complicidad y la ayuda de Estados Unidos, de la Unión Europea y, también, de nuestras instituciones y gobiernos.
Ante esta situación, nos negamos a equiparar la responsabilidad de las partes en el conflicto. Detrás hay un solo culpable: el proyecto sionista de colonización y ocupación de Palestina. Nos negamos a ser cómplices de la masacre del pueblo palestino y abogamos por la estrategia internacional no-violenta de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, solicitada por la sociedad civil palestina.
A pesar de cualquier alto el fuego, la situación de fondo continúa y, por ello, apostamos por un proceso de paz justo, duradero y digno. Por lo tanto, exigimos:
– Que las instituciones catalanas, empezando por el Gobierno, rompan sus relaciones y acuerdos con las instituciones israelíes cómplices de la opresión del pueblo palestino.
– Que el Parlamento de Cataluña rectifique la negación al derecho de autodeterminación del pueblo palestino.
– Que el Ayuntamiento de Barcelona revoque su hermanamiento con Tel Aviv.
Saludamos al pueblo palestino en resistencia y le hacemos llegar nuestra solidaridad: no está solo y no lo olvidemos! Invitamos a todos a sumarse a la campaña BDS y otras iniciativas de apoyo.
Viva Palestina Libre.

Texto, Manifiesto unitario

Fotos de Moni, Bru, Pedro y Xavi Ariza