Metzineres Entorns d’Aixopluc
Jornada al Ágora Juan Andrés
pel suport i no el càstig a les persones que consumeixen drogues.

Fotos: Pedro Mata.

2020_06_26_suport metzineres_PedroMata (17)