[Català]
Des de la brutal mort de Juan Andrés Benítez, el 2013, ens hem reunit per recordar a Juan Andrés cada 5 d’octubre. Aquest any hem volgut homenatjar la seva memòria, la qual després d’un any del seu assassinat ens va donar la força per prendre el solar del carrer Aurora i convertir-lo en un espai lliure i obert a totes i tots. L’Àgora Juan Andrés, com el seu propi nom indica, segueix tenint l’essència col·lectiva d’un grup de veïns que amb valentia i ànim van fer d’un lloc abandonat, un punt de trobada i una forma de resistència. Actualment, l’Àgora Joan Andrés Benítez acull multiplicitat d’actes reivindicatius i segueix unint en fraternitat a diversos col·lectius de la ciutat. Continua teixint xarxes de complicitat en l’àmbit internacional vinculant-se a lluites en defensa del reconeixement de llibertats, drets i reconeixement de pobles.

Aquest octubre celebrarem que no oblidem, no perdonem i ens oposem que ens prenguin un espai que hem transformat nosaltres.

El dissabte 6 d’octubre, vam convocar una Jornada de Memòria i lluita amb motiu de la celebració del 5è aniversari de la mort de Juan Andrés Benítez i el 4t aniversari de l’ocupació de l’espai de l’Àgora Juan Andrés Benítez.

[Castellano]
Desde la brutal muerte de Juan Andrés Benítez, el 2013, nos hemos reunido para recordar a Juan Andrés cada 5 de octubre. Este año hemos querido homenajear su memoria, la cual después de un año de su asesinato nos dio la fuerza para tomar el solar de la calle Aurora y convertirlo en un espacio libre y abierto a todas y todos. El Ágora Juan Andrés, como su propio nombre indica, sigue teniendo la esencia colectiva de un grupo de vecinos que con valentía y ánimo hicieron de un lugar abandonado, un punto de encuentro y una forma de resistencia. Actualmente, el Ágora Joan Andrés Benítez acoge multiplicidad de actos reivindicativos y sigue uniendo en fraternidad a varios colectivos de la ciudad. Continúa tejiendo redes de complicidad en el ámbito internacional vinculándose a luchas en defensa del reconocimiento de libertades, derechos y reconocimiento de pueblos.

Este octubre celebraremos que no olvidamos, no perdonamos y nos oponemos que nos tomen un espacio que hemos transformado nosotros.

El sábado 6 de octubre, convocamos una Jornada de Memoria y lucha con motivo de la celebración del quinto aniversario de la muerte de Juan Andrés Benítez y el 4to aniversario de la ocupación del espacio de la Ágora Juan Andrés Benítez.

Texto: Àgora Juan Andrés Benítez
Fotos: Xavi Ariza y Pedro Mata

2018_10_06 L'Àgora es queda_AntonioLitov(08)